Archive for the ‘Uncategorized’ Category

วัดสังฆทาน * wat sanghathan*sanghathan.net

April 26, 2009

https://i0.wp.com/www.tarad.com/pornkruba/img-lib/spd_2007021994941_b.jpg

ประวัติวัดสังฆทาน

วัดสังฆทาน ได้ลงทะเบียนไว้กับ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐/๑ บ้านบางไผ่น้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม แวดล้อมไปด้วยสวนของราษฎร มีปูชนียวัตถุ คือ พระประธานนามว่า “หลวงพ่อโต”

ความเป็นมาเนื่องจากวัดสังฆทานเป็นวัดร้างนับเป็นร้อยๆปีขึ้นไปการจดบันทึกไม่มีมีเพียงการเล่าต่อถึงความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นดังนั้น จึงได้มีการวิเคราะห์จากหลักฐานพุทธลักษณะ จากองค์หลวงพ่อโตกระเบื้องเชิงชายหน้าอุดของหลังคาอุโบสถหลังเก่า และอิฐที่สร้างองค์พระกับฐานอุโบสถกระเบื้องเชิงชาย หรือกระเบื้องหน้าอุดเป็นหลักฐานอันสำคัญชิ้นหนึ่งที่ค้นพบและ เก็บรักษาไว้ในวัดสังฆทานหลักฐานชิ้นนี้ใช้เป็นกระเบื้องประดับตกแต่งเชิงชายบนหลังคาอุโบสถสืบทอดจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ หลวงพ่อสนองดำริให้รื้อถอนศาลา เพื่อจะสร้างโบสถ์ใหม่ เนื่องด้วยศาลาหลวงพ่อโตมีความชำรุดทรุดโทรมและคับแคบไม่เพียงพอที่จะรองรับจำนวนพระภิกษุสามเณรและผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้นอกจากนี้หลังคาสังกะสีเวลาฝนตกจะมีเสียงดังมากหน้าร้อนก็จะร้อนมากดังนั้นพระภิกษุผ้าขาวและชาวบ้านจึงช่วยกันรื้อถอนแม้กระทั่งชาวอังกฤษที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็ร่วมช่วยด้วย

สร้างเสร็จได้เร็วกว่า เนื่องจากทางวัดจำเป็นต้องใช้โบสถ์ในการอุปสมบทหมู่ จุพระเป็นร้อย บรรพชาสามเณรปีละ ๓๐๐ รูป มีการประชุมพระครั้งละสองสามร้อยรูป โบสถ์นี้สามารถจุคนได้ถึง ๖๐๐ คน ด้านล่างใช้เป็นสำนักงาน ห้องเทป ห้องมูลนิธิ ห้องสมุด ฯลฯ มีประโยชน์อเนกประสงค์๒.การสร้างโบสถ์ทรงไทยต้องลงทุนมากกว่าร้อยล้านบาทขึ้นไปจึงจะเสร็จแต่โบสถ์แก้วใช้ประมาณ๕๐ล้านบาทสร้างได้๒ชั้นและสามารถ

ปี ๒๕๓๗ หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโกวางศิลาฤกษ์โบสถ์แก้วตรงกับวันมาฆบูชาที่ ๒๕กุมภาพันธ์ เวลา ๐๒.๔๖ น. คณะพระภิกษุ-สามเณรจากวัดสังฆทาน วัดทุ่งสามัคคีธรรม และวัดสาขาของวัดสังฆทานทั้งหมดใขณะนั้น ๑๗ สาขา เป็นจำนวนกว่า ๒๐๐ รูป รวมทั้งสาธุชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันน้อมจิตอธิษฐาน ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียนรอบองค์หลวงพ่อโต

 

 

 

ย้อนกลับ – ต่อไป >>ถึงวันนี้ โบสถ์แก้วได้ตั้งตระหง่านภายในเขตสีมาวัดสังฆทาน กำลังรอสายธารศรัทธาจากสาธุชนทั่วทุกสารทิศ เพื่อโบสถ์แก้วหลังนี้จะได้เป็นศาสนสมบัติอันถาวรเป็นที่อุปสมบทแห่งกุลบุตรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบไป

ประวัติวัดสังฆทาน๑

 

 

 
 
 
 


 

  ๒  ๓  ๔  ๔
 
 

 บทความยอดนิยม

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 5/2552 มติที่ 92/2552

มติมหาเถรสมาคม

 

 

 

๓๐ เม.ย. ๕๒ วันแรกที่ SBBTV ออก Internet ได้

 

 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV

 

SBBTV : TV Online ของวัดสังฆทาน ดูได้ 7 เว็บ ดังนี้

 

 

1.ดู TV ONLINE เว็บที่ 1        2.ดู TV ONLINE เว็บที่ 2

3.ดู TV ONLINE เว็บที่ 3        4.ดู TV ONLINE เว็บที่ 4

5.ดู TV ONLINE เว็บที่ 5        6.ดู TV ONLINE เว็บที่ 6

7.ดู TV ONLINE เว็บที่ 7        8.ฟังวิทยุ  ONLINE  FM 8925MHz

9.ฟังวิทยุ 9    10.ฟังวิทยุ 10    11.ฟังวิทยุ 11   12.ฟังวิทยุ 12 

*************************************************************

ผ้าป่าสร้างสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 น.

 

 

 

 

**************************************************************************

 

 

 

ประวัติวัดสังฆทาน

ประมวลภาพวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี    ประมวลภาพเพิ่มเติม 
  
ขั้นตอนการบวชเนกขัมมะ
 
พระบรมสารีริกธาตุ    ภาำพ..๑  ภาพ…๒    ภาพ…๓   วีดีโอ…๔

 โครงการแท็กซี่คุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงไทยร่มเย็น

TAXI คุณธรรม จะมีข่าวการเข้าครอสสมาธิ ในเร็วๆนี้

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ขั้นตอนการบวชชีพราหมณ์ / เนกขัมมะที่วัดสังฆทาน

*******************************************************************************************************************.

วิดีโอประวัติวัดสังฆทาน และ แห่พระบรมสารีริกธาตุ

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

บริจาคได้ที่ สำนักงานวัดสังฆทาน

ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ไทยพาณิชย์

 
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV  ระบบ C – BAND.

***************************************************************************** 

http://sbbtv.com  *  http://buddhabhumi.com

.

http://sanghathan.net    http://fm8925.net
.

 http://dhammawave.net   http://khunnadham.com

.

sanghathandhamma.com     http://vimokkha.com

.

sanghathannews.com
.
http://sites.google.com/site/sbbtvtv   

 

 http://sites.google.com/site/sanghathan

.

http://sites.google.com/site/fm8925mhz

. 

http://sites.google.com/site/fm8925net

.

http://sites.google.com/site/dhammalibrarysite

.

 http://sites.google.com/site/buddhabhumitv   

http://sites.google.com/site/dhammawavenet

.

http://sbbtv.wordpress.com   https://sanghathan.wordpress.coma 

.  

http://dhammadana.wordpress.com   http://sbbtv.igetweb.com     

 

http://sanghathan.igetweb.com       http://dhammadana.igetweb.com
.
http://sites.google.com/site/dhammmainfo     http://sites.google.com/site/watdoiluang

http://sites.google.com/site/watluangkhunwin     http://sites.google.com/site/dhitinard

 http://sites.google.com/site/peacestupas     http://sites.google.com/site/pasidaorg

.

 http://sites.google.com/site/dhammainc      http://sites.google.com/site/gunnadham

………………………………………………………………………………………………………… 

 http://sites.google.com/site/suangarm  

http://sites.google.com/site/watpahnongfaek

 

 http://sites.google.com/site/sbbtvnews

 

http://sites.google.com/site/khunnadham

……………………………………………………………………………………………………………

http://sanghathandhamma.com/ :::  TV ONLINE เว็บที่ 1

 

  http://sanghathandhamma.com   ::: 1.ดู TV ONLINE เว็บที่ 1

 

  http://sanghathananimation.multiply.com  ::: 2.ดู TV ONLINE เว็บที่ 2

………………………………………………………………………………………..

 http://sanghathan.multiply.com/journal ::: 3.ดู TV ONLINE เว็บที่ 3

 

http://sbbtv.multiply.com/journal/ ::: 4.ดู TV ONLINE เว็บที่ 4

 

http://seesobha.multiply.com/journal/item/1/1  ::: 5. TV ONLINE เว็บที่ 5 

 

http://sbbtv.webs.com/ ::: 6.ดู TV ONLINE เว็บที่ 6

 

http://sbbtv.siam2web.com/?cid=168394 ::: 7.ดู TV ONLINE เว็บที่ 7

 

http://pasida.webs.com/ ::: 8.ฟังวิทยุ 8

 

http://dhammawave.siam2web.com/ ::: 9.ฟังวิทยุ 9

 

http://watsanghathan.siam2web.com/ ::: 10.ฟังวิทยุ 10

……………………………………………………………………..

http://multiply.com/user/signin      http://siam2web.com/main/index.asp

 

 http://www.webs.com/    http://www.igetweb.com/igetweb/main/index.php

 

***********************************************

มีต่อ…>>> TV16. *Library*   TV17.Library  TV18.Library

************************************************
Links

๑. หลวงพ่อโตองค์ใหญ่มากมีความสูงหลายเมตรถ้าสร้างโบสถ์เป็นแบบทรงไทยต้องสร้างให้เศียรหลวงพ่อโตต่ำกว่าขื่อต่ำกว่าอกไก่ โบสถ์ต้องใหญ่มากต้องรับน้ำหนักมาก ทำ ๒ ชั้นก็ไม่เหมาะ เพราะต้องการประหยัดพื้นที่ แต่ถ้าทำเป็นรูปเจดีย์แล้ว สามารถให้หลวงพ่อโตอยู่ตรงกลาง หรือตรงริมก็ได้ หลวงพ่อโตก็จะดูสวยสง่า และทรงแปดเหลี่ยมสมมุติเป็นมรรคองค์แปด

รูปแบบของโบสถ์


ที่หลวงพ่อจะให้สร้างขึ้นใหม่นั้นเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมทำด้วยกระจกทั้งหมดและกำหนดเวลาการก่อสร้างเป็นเวลาปีครึ่งโดยท่านตั้งจุดประสงค์ว่าโบสถ์ของวัดสังฆทานต้องเป็นโบสถ์ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและถูกต้องตามความเป็นจริง ขนาดของโบสถ์ต้องจุคนได้ ๖๐๐ คน เมื่อแบบจำลองของโบสถ์ออกมาก็ถูกวิจารณ์ว่าทำไมโบสถ์จึงเป็นแก้วแปดเหลี่ยม ไม่ใช่ทรงไทยที่มีช่อฟ้า ใบระกาหลวงพ่อสนองได้ให้เหตุผลว่า

 

วัดสังฆทานจะมีประเพณีทำบุญสงกรานต์ และสรงน้ำพระในเดือนเมษายน (วันที่ ๑๓-๒๐เมษายน)ทุกปี พร้อมทั้งเปลี่ยนผ้าห่ม องค์พระหลวงพ่อโตผ้าห่มที่ถูกเปลี่ยน จะนำมาฉีกแบ่งกันไปผูกข้อมือผูกคอชาวบ้านถือว่าศักดิ์สิทธิ์การบน หลวงพ่อโต มักโดยจะบนด้วยการจุดปะทัดเป็นเครื่องแก้บน “สังฆทาน” จึงกลายเป็นชื่อของวัดมาแต่เดิมกว่าจะมาเป็นอุโบสถแก้ว
ปี๒๕๑๑ หลวงพ่อสนองพบวัดสังฆทานร้างอยู่กลางสวนมีเพียงหลวงพ่อโตกับศาลาไม้มุงสังกะสีเก่าๆบนที่ไร่เศษพิจารณาแล้วว่าที่นี่เหมาะแก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวทางธุดงคกรรมฐานเนื่องด้วยอยู่ใกล้แหล่งของผู้มีกำลังและปัญญาที่สามารถช่วยศาสนาได้ดีในอนาคตท่านจึงตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่แต่ขณะนั้นท่านคิดว่าตนเองยังมีบารมีไม่เพียงพอที่จะเป็นผู้นำที่นี่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นการจะเข้ามาทำอะไรนั้นทำได้ยาก จะต้องให้เขาเห็นดีให้เขาเข้าใจเพราะเป็นการเผยแผ่ธรรมะให้กับผู้มีปัญญาท่าน จึงตั้งใจกลับไปปฏิบัติธรรมในถ้ำหมีและถ้ำกระเปาะอีก ๖ ปี
พ่รูปี ๒๕๑๘ หลวงอสนองไปรับพระอาจารย์พลอยเตชพโลวัดเขาภูคามาช่วยเป็นหัวหน้าช่าง ในการบูรณะองค์หลวงพ่อโต พร้อมพระเณรประมาณสิบกว่าปรวมทั้งชาวบ้านการบูรณะที่แขนชำรุดมากต้องเอาแป๊บน้ำใส่แล้วโบกปูนทับ ส่วนที่ใดเนื้อปูนยุ่ยก็ขูดออกแล้วโบกปูนทับนำปูนเก่ามาผสมปั้นเป็นหลวงพ่อสังกัจจายน์
(พระมหากัจจายนะ)
ปี ๒๕๑๗ หลวงพ่อสนองกลับมาวัดสังฆทานอีกครั้งเพื่อจำพรรษา รวมกับพระอีก ๕ รูป ด้วยปฏิปทาตามหลักธุดงคกรรมฐาน ชาวบ้านบางคนตั้งข้อหาว่าเป็นพระคอมมิวนิสต์ ความเป็นอยู่จึงลำบาก ถูกข่มขู่ด้วยปืนและปาระเบิด บิณฑบาตเกือบไม่ได้เมื่อนำอาหารมาเทรวมกันก็มีน้อยมากทุกรูปไม่ยอมตักอาหารใส่บาตรหลวงพ่อต้องเป็นผู้ตักใส่บาตรให้น้ำดื่มต้องตักจากบ่อเก่ามาต้มฉัน ไม่มีน้ำปานะ ไม่มีไฟฟ้าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของศาลาหลวงพ่อโต

 

จะพบเห็นทั่วไปตามวัดหลวงใช้ประกอบกับกระเบื้องกาบกล้วยเพื่ออุดรูไม่ให้นกหนูเข้าไปทำรังลักษณะกระเบื้องเชิงชายหน้าอุดของวัดสังฆทานมีลวดลายดอกบัวที่คลี่คลายปรับเปลี่ยนมาเป็นลายกนกท้ายที่สุดเป็นลายประเภทใบไม้๓แฉกซึ่งเป็นเค้าโครงดั้งเดิมของดอกบัวทำด้วยดินเผาสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่๒๑๒๒
Advertisements

Hello world!

April 26, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!